แจงเรื่องดี ในบ้านเมือง

#เรามาดูเรื่องราวของ “ความปลอดภัย” กัน

  • บ้านเมือง ของเรา              ในตอนนี้ไม่ว่าจะออกจากบ้านไปทางไหนก็ต้องคอยป้องกัน และระวังตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะในตอนนี้มีโร ค ภัยกำลังระบาดกันอย่างต่อเนื่องและูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่เราจำเป็นต้องออกจากบ้านในตอนนี้ต้องใส่แมส และพกเจลคอยล้างมือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

วันนี้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้ องกันโร คโค วิ ด-19 ในประเทศไทย ว่า

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวั คซีนโค วิ ด-19 ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการ

ทั้งวัคซีนที่พัฒนาจากต่างประเทศและวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย ทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

“อย.ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโค วิ  ด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลป้องกันโร ค

และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวั งและประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วย” นพ.ไพศาล กล่าว

เรียบเรียงโดย                        thaimarketing