สาวโรงงาน ติดทีเดียว 3คน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ม.ค.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไ ว รั สโ คโ ร น า จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โค วิ ด จ.ราชบุรี ระลอกใหม่

พบผู้ป่ ว ยยืนยัน รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย เป็นรายที่ 25, 26, 27 โดยเป็นเพศหญิง วัย 50 ปี 53 ปี และ 52 ปี บ้านอยู่ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับรายที่ 23 และรายที่ 24

ทั้งหมดทำงานที่บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร เดินทางไปทำงานแบบไปกลับทุกวันด้วยรถยนต์รับจ้าง รับ-ส่ง กับเพื่อนร่วมงาน

โดยทั้ง 3 รายล่าสุดดังกล่าว มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบติดเ ชื้ อโ ค วิ ด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี

สำหรับ จ.ราชบุรี รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 27 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 6 ราย รักษาหาย 21 ราย อย่างไรก็ตาม จ.ราชบุรี ได้เร่งการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่

เน้นพื้นที่ติดต่อจังหวัดที่พบผู้ป่วยเยอะ ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อรวม 2,022 ราย (สัญชาติไทยสะสม 1,370 ราย สัญชาติอื่นๆ สะสม 652 ราย) ไม่พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรอง

จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ของ จ.ราชบุรี ทั้งประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด และชาวราชบุรี

ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด หากสงสัยว่าสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงขอให้รับไปรับคำปรึกษาและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน การ์ดอย่าตก และขอความร่วมมือใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ